Generell vaktinnstruks

Følgende generelle vaktinstruks skal følges av vakter for våre innretninger.

 • Monter innretningen i henhold til instruks som følger med innretningen.
 • Innretningen bør ikke benyttes utendørs i regnvær
 • Dersom det er vind skal innretningen være ekstra godt forankret med medfølgende plugger og barduner. Merk at innretningen alltid skal ha en minimumsforankring som vist i monteringsanvisningen. Ved sterk vind skal innretningen demonteres/pakkes ned.
   
 • Det skal minst være en vakt ved innretningen. Vakter skal være minst 16 år, mens operativt og sikkerhetsmessig ansvarlig under arrangementet minst 18 år.
 • Vakter skal påse at:
  • Det ikke er for mange inne i innretningen (maks antall er oppgitt for hver innretning/ står på skilt)
  • Den anbefalte maksimum oppholdstid i innretningen overholdes
  • Det ikke klatres på sideveggene, verken fra utsiden eller innsiden
  • Ingen hopper/sklir med sko
  • Skarpe gjenstander ikke bringes inn i innretningen
  • Ingen har med seg mat og drikke i innretningen
  • Ingen har noe i munnen når de går inn i innretningen, f.eks tyggegummi, sukkertøy, is, smokker etc.
  • Bruk av briller i innretningen anbefales ikke.
  • Barna blir organisert i grupper etter størrelse på barna slik at store og små barn ikke benytter innretningen samtidig
  • Det ikke oppstår farlige situasjoner generelt, ved å gripe inn i nødvendig grad. Om nødvendig kan det være aktuelt for vakten å gå inn i innretningen for å hente ut barn.
  • Ved strømstans eller dersom innretningen slepper ut luften av andre årsaker, skal vakten lede evakueringen ut av innretningen. Vakten skal sikre at alle har kommet ut av innretningen
    
 • Dersom innretningen skal brukes over flere dager utendørs, skal den demonteres (pakkes ned) hver ettermiddag/kveld.
 • Innretningen skal ikke benyttes uten tilsyn.
 • Dersom det oppdages under bruk eller ved oppmontering at innretningen har skader/flenger etc., skal innretningen ikke benyttes.